Püsimeik

 

Püsimeigi Meistri eriala väljaõppe baaskursus.

Järgmine kursus: 18.03.2024.a.

 

 

Status OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Püsimeigi Meistri eriala väljaõppe baaskursus.
Kursuse hind hõlmab teoorialoenguid ja metoodilisi materjale, desinfitseerimiseks ja steriliseerimiseks vajalikku varustust ning kõike õppesalongi praktikaks vajaminevat: töövahendid, instrumendid, aparaadid, professionaalne kosmeetika, kulumaterjalid, isikliku hügieeni tooted, eksamitasu. Püsimeigiaparaat on hinna sees.
Õpingute päevakava:
1 päev – Teoreetiline kursus. Kursuse põhimõisted:– Põhimõisted. Tattoo ja mikropigmenteerimine– Naha struktuur ja pigmentide jaotuse eripära nahas, pigmendid– Mikropigmentatsiooni seadmete tüübid ja nende eripära, moodulite tüübid ja nende kasutamine– Näidustused. Mikropigmenteerimise võimalused ja teenuste valik– Kliendi konsulteerimine ja protseduurieelne ettevalmistus– Püsimeigijärgsed nahahooldusvahendid, ettvaatusabinõud– Töökoha korraldamine. Pealmine tuimestus. Meetodid, vahendid ja nende kasutuserinevus. PMU protseduuri õiguslikud alused. Kokkulepe kliendiga– Marketing, püsimeigi teenuste reklaam. Hinnapoliitika
Teoreetiline kursus.– Hügieen, tervise ohutus- ja kaitse– Mikropigmenteerimisega seotud nahaprobleemid. Nakkushaiguste ja ristnakkuse ennetamine– Aseptika, antiseptika, desinfitseerimine ja steriliseerimine– Hügieeni ja isikukaitsevahendite meetmed. Kasutatud materjalide käitlus– Esmaabi– Pigmentoloogia. Värvi taju ja valik– Värvigamma ring ja värvi alused– Koloristika. Värvi korrektsiooni printsiibid– Pigmentide klassifikatsioon koosseisult ja struktuurilt– Huulte, kulmude, silmalaugude, korrektorite ja varjundiga püsimeigi klassifitseerimine. Individuaalse varjundi valik, segamismeetodid. Näo nahavärvi tüübid, kontrastitase. Nende mõju mikropigmentatsiooni tulemusele.
2 päev – Praktiline kursus – KULMUD
Sissejuhatav teoreetiline osa– Jumestus ja PMU kasutuse eripära: – ideaalsed proportsioonid, vormide mitmekesisus – karvtehnika (kaks teostamise varianti)– Keeruliste momentide hindamine ja analüüs– Praktiline ülesanne: teostada püsimeigi seadme abil 2 varianti karvakeste paigutust
3 päev – Praktiline kursus – SILMALAUG
Sissejuhatav teoreetiline osa– Silmakuju. Silmavormide korrektsiooni printsiibid. Silmalaugude kontuuri eskiiside valik sõltuvalt individuaalsest morfoloogiast- ülemiste silmalaugude kontuur (ripsmete tiheduse effekt);- silma alalaugude kontuur– Silmade tsooni anesteesia eripära ja liigid– Varjundi valik– Õpetaja järelvalve all lateksmudelil isesisva protseduuri läbiviimine– Keeruliste momentide hindamine ja analüüs– Kokkuvõtete tegemine– Küsimused-vastused
4 päev – Praktiline kursus – HUULED
Sissejuhatav teoreetiline osa– Huulte anatoomia– Huulte püsimeigi teostamise meetod– Punase huuleääre tsooni anesteesia: Vastunäidustused, meetodid, kasutuse eripära. Õpilase iseseisva protseduuri läbiviimine lateks mudelil õpetaja järelvalve all. Hinnang, keeruliste momentide väljaselgitamine. Püsimeigi jumestus.– Näotüübid– Püsimeigi seadmetel töötamise alused– Praktiline ülesanne: käe asend kliendi näo imiteerival lateksmudelil– Teoreetiline eksam: Teostada seadme abil lateksmudelil kulmude, silmalaugude ja huulte joonistus
5 päev – Püsimeigi protseduuri teostamise psühholoogilised aspektid– Praktiline ülesanne: teostada manekeenil meistri juhendusel püsimeigi protseduur
6 päev – Ebakvaliteetse töö korrigeerimine ja parandamine. Pigmendi eemaldamise meetodid– Ebaõnnestunud tööde värvi korrigeerimine– Praktiline ülesanne: teostada meistri juhendusel püsimeigi protseduur manekeenil
7 päev – Praktiline ülesanne: teostada meistri juhendusel püsimeigi protseduur manekeenil
8–11 päev – Praktiline ülesanne: Meistri juhendusel püsimeigi protseduur mudelil või manekeenil
12 päev – Eksamid– Praktiline eksam sisaldab 3 tööd: Huuled, Silmalaug, Kulmud.
Koolituse juhendaja: Julia Kolistratova.
Pärast kursuse läbimist antakse diplom.
Koolitus toimub 2 keeles: vene, eesti.
Maksumus: 2376 EUR.
Kestus: 72 t
Kursuse eesmärgiks on pakkuda kaasaegseid erialaseid teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi.
Vastuvõtutingimused:– isikut tõendava dokumendi alusel kohapeal sõlmitud leping.– tervisetõend.
Kooli lõpetamise eeltingimused:– õppekava läbimine täies mahus.– kõikide testide ja eksamite edukas sooritamine.
Кoolituse õpiväljundeid.Õpilane, kes on läbinud antud kursused:– teab ja oskab kasutada salongi kosmeetilisi vahendeid ja tooteid ning selleks kasutatavat aparatuuri.– oskab huulte, kulmude, silmalaugude, korrektorite ja varjundiga püsimeigi klassifitseerimise iseseisvalt läbi viia. Individuaalse varjundi valida, teab segamismeetodeid. Teab näo nahavärvi tüüpe, kontrastitase ja nende mõju mikropigmentatsiooni tulemusele.– tunneb anatoomiat, füsioloogiat kui teadusi, nende ajalugu ja mõisteid,tunneb hügieeni, tervise ohutus- ja kaitse– tunneb desinfektsiooni ja sterilisatsiooni viise– oskab teostada huulte, kulmude, silmalaugude püsimeigi ja hoolduse– oskab teostada ebakvaliteetse töö korrigeerimist ja parandamiset. Teab pigmendi eemaldamise meetodit.– oskab ebaõnnestunud tööde värvi korrigeerida
Lisanõuded ja soodustused:
Tasuta konsultatsioonid õppeajal ja pärast lõpetamist. Iluakadeemia võimaldab piiramatult praktikatunde, õppesalong on õpilaste käsutuses tasuta. Iluakadeemia väljastab kursuse edukat läbimist tõendava tunnistuse. Lisatasu eest on võimalik saada ingliskeelne tunnistus, mida aktsepteeritakse kõikjal Euroopas ning inglise keelt kõnelevates riikides.

Maksumus: 2376.- EUR