Juhendaja

Kunstküünte modelleerimise juhendaja

Kellele? Kursus on mõeldud praktiseerivatele küünetehnikutele, kes tahaksid jagada teistega oma teadmisi professionaalsete koolituste käigus, läbida alustuseks vastav programm ja hakata õpetama kunstküünte modelleerimist algajatele.

Kursus on välja töötatud Eesti, Läti ja Leedu küünetehnikute tellimusel ning mõeldud neile, kes on:

  • juba püüdnud teisi õpetada ja tunnevad, et vajavad täiendavaid teadmisi;
  • vajavad uusi tööalaseid väljakutseid ja soovivad alustada koolitustegevusega, kuid ei tea, kuidas ja millest alata;
  • kes juba tegutsevad antud valdkonnas ja tunnevad puudust vastavast tunnistusest.

Kursuse eripäraks on, et saadavad teadmised ei ole brändipõhised ega seo koolituse läbinuid ühegi kindla kaubamärgiga. Õppekava on lülitatud nii teooriaosa kui praktiliste oskuste omandamine, mis peaksid olema kõikide küünekoolide baaskursuste lahutamatu osa ning ilma milleta algajad küünetehnikud ei suuda orienteeruda tänases kiirelt arenevas küünetööstuses ega tõusta vajalikule professionaalsele tasemele.

Kellele?

Kursus on mõeldud praktiseerivatele küünetehnikutele, kes tahaksid jagada teistega oma teadmisi professionaalsete koolituste käigus, läbida alustuseks vastav programm ja hakata õpetama kunstküünte modelleerimist algajatele.

Projekti eesmärk on anda juhendajatele erialaseid teadmisi ja praktilisi oskusi, mis aitaksid välja õpetada nullist alustavaid tulevasi küünetehnikuid. Aidata juhendajatel koolitada kõrge meisterlikkusega küünetehnikuid, kammitsemata nende potentsiaali mõne kindla kaubamärgi raamidega. Selle eesmärgi saavutamiseks läheb mõlemalt poolt vaja pingutusi, püsivust, teadmisi, oskusi, entusiasmi ning suurt huvi eriala vastu. Meie jaoks on kõige olulisem muuta Baltikumi küüneteenuste turul valitsevat olukorda, tehes koostööd üksteist ja kolleege austavate ning eesmärgile orienteeritud spetsialistidega hoolimata nende senistest töökogemustest. Ootame kursustele inimesi, kes on valmis jagama oma teadmisi algajate meistritega ja tunnevad rõõmu nii püstitatud eesmärkide täitumisest kui kolleegidega suhtlemisest!

Kestus: 5 päevad (40 tundi)
Õppejõud: Lilia Birjuk ja Tatjana Chulkova

Tunnistus ”Kunstküünte modelleerimise põhiprogrammi instruktor”

Kursuse maksumus 500 EUR
(hinnale lisandub hetkel kehtiv käibemaks)